Počty přihlášených zvířat Zimní výstava 7-8.2.2015
Králíci Počty Prodejné Drůbež Počty Prodejné Holubi Počty Prodejné
Vídeňský modrý 3 3 Orpingotky 2
Vídeňský šedý 1 1 Wyandotky stříbrné 4
Velký světlý stříbřitý 6 6 Zsa střšedá 3 3 Gigant 32
Kaliformský 2 2 Výstav.tipler 15 5
Meklemburský strakáč červený 4 4 Mor.voláč sedlatý 10 4
Český strakáč černý 7 4 NVH 20
Aljaška 8 6 Prácheňský kánik 10
Durynský 8 8 Anglický tippler 8 8
Bílopesíkatý černý 2
Zaječí div.zbarv 7 4
Zaječí třísl.černý 2 2 Celkem  97
Český černopesíkatý 1
Český červený 4 4
Perlový 39 30
Holandský černý 3 2
Holandský marburský 7 5
Stříbřity světlý 1 1
Stříbřitý div.zbar 3 3
Malý beran činčil 1
Malý beran červený 1
Zakrslý bílopesíkatý černý 4 4
Nb 2 2
Rex oranžový 1 1
115