2015

Plán činností z r.2015

zde


Krajská výstava v Břeclavi 4-6.12.2015 - informace

Katalog - králíci, Katalog - holubi, Katalog-drůbež
Krajská soutěž - výsledky
Šampioni a mistři
Poháry


Výsledky z celostátní výstavy v Lysé n/L

Králíci, Drůbež, holubi, okresy.


2012

Přerov 2012 - účast chovatelů z oblasti.

Dle odbornosti
Králíci   -    Holubi   -    Drůbež


Oblastní výstava Radostice 2012.

Výsledky zveřejněny dle odbornosti:
Králíci
Holubi
Drůbež


2010

- Oblastní konference se konala 21.března 2010 v Ostopovicích od 9,30 hod.

Na oblasti je k 1.1.2010 28 organizací s 429 členy.

Oblastní výstava se uskuteční 15-17.10.2010 v Moutnicích.kde bude potřeba pomoci hlavně při posuzovaní.

Byl zřízen účet na který je možné poukazovat platby-číslo účtu 235913445/0300


Zveřejněno ve Zpravodaji 2/2010

Důležitá upozornění: Vzhledem k vážným osobním důvodům skončili s výkonem své funkce P. Pekárek a B. Stejskal. Novým předsedou OOK chovatelů králíků byl touto komisí zvolen Milan Uher. Funkcí jednatele OV byl z rozhodnutí OV pověřen Jiří Pokorný, a to do příští oblastní konference, kde proběhne volba jednatele. Žádáme všechny ZO, aby se nadále obraceli na uvedené funkcionáře.
Upozorňujeme všechny ZO, že vyčerpávající pokyny k plnění členských povinností, včetně daných termínů, jsou zveřejňovány v Chovateli. Je třeba se jimi řídit, OV nevydává zvláštní upozornění pro ZO, neboť by byly duplicitní a zbytečné.
OV rozhodl na žádost ZO Ořechov, že oblastní výstava za rok 2011 se bude konat 30. 9. – 2. 10 2011 v Ořechově. Žádáme všechny ZO, aby podle toho podle možnosti organizovali své akce tak, aby se oblastní výstava mohla stát vrcholnou výstavní záležitostí oblasti, včetně oblastních soutěží.

Seznam funkcionářů OV BRNO:
Předseda: Dr. Sylvestr Chrastil614 00 Brno, Obřanská 75 777650093
Místopředseda:MVDr. Martinec 602 00 Brno, Havlíčkova 31603538481
Jednatel: Jiří Pokorný 664 55 Moutnice 312724835374
Pokladník:Miroslav Přikryl664 03 Podolí 367732221659
Hospodář:Ladislav Janek664 44 Ořechov, Zahradní 9732625349
Ref pro mládežVladimír Zeman664 59 Telnice, U Rybníka 335724966075
Ref pro výstavyPavel Barták664 05 Tvarožná 314 732327138
 
Předseda KRK:Karel Jaroš628 00 Brno, Pohankova 2 530322213


Předsedové OOK:
KrálíkůMilan Uher664 48 Moravany, Hlavní 40603537182
HolubůJiří Ludvík664 63 Žabčice, Unkovice 196608467356
DrůbežeJiří Pokorný664 55 Moutnice 312724835374
Drob.hlodavcůMilan Padrta615 00 Brno, Krokova 14545572647
 
Registrátor:Petr Malinka66451 Kobylnice, U mlýna 16728896181

Oblastní výstava 2010.

Oblastní výstava 2010 se konala 15.-17. října 2010 v Moutnicích. Bylo na ní vystaveno 320 králíků 40 plemen a 33 rázů, 435 holubů 26 plemen a 43 rázů, 330 ks drůbeže, z toho 138 ks 20 plemen a 19 rázů velké drůbeže, a 192 ks 15 plemen a 22 rázů malé drůbeže celkem od 130 vystavovatelů. Výstava byla uspořádána v mimořádně pěkném prostředí a byla velmi úspěšnou přehlídkou chovatelské práce chovatelů našeho okresu. Proběhly na ní i tradiční soutěže mezi ZO. OV děkuje ZO Moutnice, která letos oslavila 50. výročí své činnosti za obětavé uspořádání této úspěšné výstavy. Stejně tak děkuje všem, kteří při její organizaci vypomohli.

Dr. Sylvestr Chrastil, předseda OV Brno

Výsledky zveřejněny dle odbornosti:
Králíci
Holubi
Drůbež

Krajská výstava Jihomoravského kraje.

1. Krajská výstava Jihomoravského kraje pořádaná z pověření KKA okresem Hodonín pod patronací Krajského hejtmana Mgr. Michala Haška se konala 28.-31. 10. v Hodoníně. Uskutečnily se na ní soutěže okresů Jihomoravského kraje v jednotlivých odbornostech, i soutěž celková. Pro nás skončila velkým úspěchem – ze 6 okresů jsme v holubech a králících vyhráli, drůbežáři skončili druzí. Děkujeme všem, kteří se výstavy zúčastnili, za vzornou reprezentaci naší oblasti Brno.

Vyhodnocení meziokresní soutěže – 28.-31. 10. 2010 Hodonín.
Pořadí  okres  králíci  drůbež  holubi  celkem  
1.Brno 3028 1506,5 3009 7573,5
2.Hodonín 3019,5 1513,5 3005 7538
3.Znojmo 3022,5 1502 2989 7513,5
4.Vyškov 3015 1492 2994 7501
5.Břeclav 3000,5 1504,5 2965 7470
6.Blansko 2640,5 1503 2983 7126,5

Byl zřízen účet na který je možné poukazovat platby-číslo účtu 235913445/0300


Seznam organizací na okrese:

 1. Blučina
 2. Brno 1
 3. Brno 18
 4. Brno 21 Řečkovice
 5. Brno 22 Slatina
 6. Brno 23 Židenice Email: cschbrno@volny.cz www.cschbrno.unas.cz
 7. Brno 32 Tuřany
 8. Brno 4O Jehnice
 9. Ivančice
 10. Jiříkovice
 11. Kuřim
 12. Medlov
 13. Moravské Bránice, předseda Kuchařík František jednatel: Petr Hlavoň, Email: zocschmoravskebranice@seznam.cz
 14. Moutnice
 15. Ořechov předseda:Sec Jiří
 16. Oslavany
 17. Ostopvice
 18. Podolí
 19. Prštice
 20. Radostice předseda:Pištěk Jaroslav www.zocschradostice.websnadno.eu
 21. Rajhrad
 22. Rajhradice
 23. Šlapanice
 24. Telnice
 25. Tišnov
 26. Újezd u Brna
 27. Unkovice
 28. Veverské Kninice
 29. Židlochovice

2009

Oblastní konference se konala dne 29.března v Ostopovicích v 9.30hod

Na oblasti 31 organizací sdružující 457 členů z toho 42 mládežníků.V roce 2008 bylo tetováno 1645 králíků bez klubové registrace.Kroužkováno bylo 2920 kusů drůbeže a 4710 kusů holubů.

Objednávky kroužků podávat písemně s razítkem a podpisem počty kusů zaokrouhlovat na 5 neb o 10.

Celoroční soutěže:

Drůbež:

1. Valeš Rostislav

2.Zelinka Jaroslav

3.Škvařil Vladimír

Holubi:

1.Römer Josef

Oblastní výstava se uskuteční 3-4.10.2009 v Ořechově místní chovatelé žádají o pomoc při posuzování.

Na oblastním výboru jsou k odebrání holubí kroužky i drůbeží kroužky na rok 2009 za cenu 6 kč/ks a dále členské známky na rok 2009,Odběr v úřední dny.

 

 

 

Seznam stávajícího OV BRNO:

Předseda: Dr. Sylvestr Chrastil 614 00 Brno, Obřanská 75 545 230 385
777650093
chrastils@volny.cz
Místopředseda: MVDr. M. Martinec 602 00 Brno Havlíčkova 31 543 243 730
603538481
mimartinec@seznam.cz
Jednatel: Petr Pekárek 667 01 Vojkovice Hlavní 74 603461272
Pokladník: Miroslav Přikryl 664 03 Podolí 367 732221659
Hospodář: Ladislav Janek 664 44 Ořechov, Zahradní 9 732625349
Ref pro mládež Vladimír Zeman 664 59 Telnice, U Rybníka 335 724966075
Ref pro výstavy Pavel Barták 664 05 Tvarožná 314 732327138
Předseda KRK: Karel Jaroš 628 00 Brno, Pohankova 2 530322213

Předsedové OOK:

Králíků Blahoslav Stejskal 664 43 Želešice 253 547217821
Holubů Jiří Ludvík 664 63 Žabčice, Unkovice 196 608467356
Drůbeže Jiří Pokorný 64 55 Moutnice 312 724835374
Drob.hlodavců Milan Padrta 615 00 Brno, Krokova 14 603293597
Registrátor: Petr Malinka 66451 Kobylnice, U mlýna 16 731108906
728896181

Adresy a tel. čísla bytu všech funkcionářů uvádíme za účelem zajištění maximální dosažitelnosti funkcionářů OV pro potřebu základních organizací.

 

Zdaňování přijmu posuzovatelů.

Bližší informace v Chovateli č 6/2008 a na www: http://www.cschdz.cz/frame.html


2008

OBLASTNÍ KONFERENCE se uskutečníla 25.5.2008 v Ostopovicích:

-bylo zvoleno nové složení oblastního výboru:př.Barták,Dr Chrastil,MVDr Martinec,př.Zeman,př Pekárek,př.Přikryl,a př.Janek

-v roce 2007 bylo na oblasti registrováno 1617 ks králíků 46 druhů v 15 barevných rázech.

-Od 1.6.2008 se mění adresa oblastního registrátora:

              Malinka Petr

              U mlýna 16

             66451 Kobylnice

zároveň z této funkce odchází př.Kučera ,kterému patří poděkování za odvedenou práci.

Z oblastního výboru odchází dále př.Duda a Brodecký oběma také patří poděkování.

 

 

 

Seznam organizací na okrese:

 1. Blučina                                                
 2. Brno 1
 3. Brno 18
 4. Brno 21 Řečkovice
 5. Brno 22  Slatina
 6. Brno 23 Židenice e-mail: cschbrno@volny.cz  www.cschbrno.unas.cz
 7. Brno 32 Tuřany
 8. Brno 4O Jehnice
 9. Ivančice
 10. Jiříkovice
 11. Ketkovice -ukončila činnost k 31,12,2009
 12. Kuřim
 13. Lažánky ukončila činnost v roce 2007
 14. Medlov
 15. Modřice-ukončila činnost k 31.12.2009
 16. Moravské Bránice,předseda Kuchařík František jednatel:Petr Hlavoň,kont.franta.bran@seznam.cz        
 17. Moutnice
 18. Opatovice-ukončila činnost k 31.12.2009
 19. Ořechov předseda:Sec Jiří
 20. Oslavany
 21. Ostopvice
 22. Podolí
 23. Prštice
 24. Radostice předseda:Pištěk Jaroslav www.zocschradostice.websnadno.eu
 25. Rajhrad
 26. Rajhradice
 27. Šlapanice
 28. Telnice
 29. Tišnov
 30. Újezd u Brna
 31. Unkovice
 32. Veverské Kninice
 33. Židlochovice

 

 

 Na této stránce bych chtěl zveřejnit všechny ZO na okrese a kontakty na funkcionáře,aby případní zájemci o chovatelství se měli na koho obrátit.Informace zasílejte na e-mail, SMS nebo písemně.

 

OOK králíků

Nové složení komise je následující:Brodecký Dušan,Jaroš Karel,Machálek Petr,Malinka Petr-registrátor,Salcburger Antonín,Stejskal Blahoslav,Škvařil Vladimír,Trecha Pavel,Uher Milan zástupcem v ÚOK byl zvolen MVDr Martinec Miloslav.

Registrováno v rámci okresu bylo v roce 2007 -1589 králíků.

OOK holubů

Vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele holubů:

1) Ludvík Jiří

2) Römer Josef

3) Homola František


2007

Výsledky soutěží za rok 2007 (.jpg)