Výsledky krajské výstavy Hodonín 29.31.10.2010

1. Oblast Brno - 3009
2. Oblast Hodonín - 3005
3. Oblast Vyškov - 2994


Výsledky Oblastní výstavy Mountnice 15.-17.10.2010

1. Unkovice-Žabčice  - 949
2. Slatina  - 943
3. Brno1  - 939  


UOK holubů zveřejňuje

Dva návrhy organizačního řádu a jednací řád sboru posuzovatelů

 


 

 

Zpráva OOK chovatelů holubů

Z oblastní konference konané dne 21.3.2010

Aktiv chovatelů holubů se uskutečnil 14.2.2010 v Brně s obvyklým programem za účasti 23 holubářů ze 13 ZO. Na aktivu byla vyhodnocena soutěž o nejlepšího chovatele za rok 2009 a nejlepší chovatelé byli odměněni poháry. Jsou to 1. Ludvík Jiří ze ZO Unkovice- Žabčice, 2. Römer Josef a Homola František oba ze ZO Rajhrad. Dále byla navržena nová úprava podmínek soutěže ZO a o nejlepšího chovatele, která byla schválena na rozšířené schůzce OOK 15.5.2010.

Podmínky soutěží vyhlášených OOK

1.Nejlepší kolekce oblastní výstavy:
Soutěžní kolekce je pětičlenná jednoho plemene, barvy a kresby bez omezení věku, ale všichni musí být bodovaní. Kolekce se do soutěže nemusí přihlašovat. Jeden chovatel může vystavit i více kolekcí. Při vystavení více naëž 5 holubů a méně než 10 se do kolekce počítá posledních 5 holubů. V případě shodného počtu bodů rozhodne o lepším umístění čestná cena, náročnost plemene, věk holubů (mladší mají přednost).

2.Nejlepší ZO obl. výstavy:
ZO přihlásí do soutěže 12 holubů nejméně dvou rázů a nejméně dvou chovatelů. Od jednoho rázu může soutěžit max. 6 holubů. V přihlášce uvede zástupce ZO plemeno, barvu, ráz a číslo klece. Přihlášku odevzdá v zalepené obálce určené osobě před zahájením posuzování. Do soutěže se započítává 10 holubů, 2 s nejnižším počtem bodů se škrtají. Při shodnosti bodů ZO rozhoduje o lepším umístění 11. popř. 12. holub anebo větší počet plemen. Každá ZO může soutěžit pouze s jednou kolekcí 12 holubů.

3. Nejlepší chovatel roku:
Soutěže se může zúčastnit každý chovatel v oblasti, plemena a rázy jsou bez omezení. Z jedné výstavy se započítává 5 holubů.
Výstavy – 2 místní – mohou být nahrazeny velkou výstavou
- oblastní – pouze oblastní výstava OO ĆSCH Brno
- klubová – jedna výstava pořádaná klubem pro dané plemeno
- celostátní – všeobecná nebo pouze holubů pořádaná ÚV ČSCH nebo ÚOK , moravskoslezká výstava.
- Mezinárodní – např. EV, evropská speciální

Z výstav klubová, celostátní, mezinárodní se do soutěže započítává pouze jedna nejvýhodnější výstava. Vyhodnocení soutěže se provádí na předepsaném tiskopise dle bodové tabulky. Termín pro odevzdání listiny je vždy do 31.1. následujícího roku. Povinností každé ZO by mělo být přihlášení nejméně jednoho chovatele do soutěže.

Termín uzávěrky objednávky kroužků pro rok 2011 je 31.7.2010. Objednávky zasílejte na OO ČSCH Plotní 69 nebo předsedovi OOK

Jiří Ludvík, předseda OOK

 


Aktiv chovatelů holubů:

Se uskuteční dne 14.února 2010 v zasedačce na oblastním výboru od 10 hod.