2010

Výsledky soutěží ZO na oblastní výstavě za rok 2010:

DRŮBEŽ
1. Říčany1 127,5
2. Ostopovice1 126,0
3. Radostice1 112,5
4. Ořechov1 111,5
5. Jehnice1 015,5
6. Moutnice1 013,0
7. Telnice1 010,5
8. Blučina647,0
POHÁRY
Velká drůbež96bHempšírka 1,0Valeš Rostislav
Malá drůbež96bVyandotka bílá 1,0Valeš Rostislav
Vodní drůbež95bKachna čárkovaná 0,1Uher Milan
Drůbež bojová95,5Bojovnice tuzo modráDuchoň Oldřich, Ing.
Vyhodnocení meziokresní soutěže – 28.-31. 10. 2010 Hodonín.
Drůbež.
1. Hodonín1513,5
2. Brno1506,5
3. Břeclav1504,5
4. Blansko1503
5. Znojmo1502
6. Vyškov1492

Zpráva OOK chovatelů drůbeže.

Oblastní výstava 2010 se konala 15.-17. října 2010 v Moutnicích. Pěknou expozici drůbeže zde tvořilo 330 ks drůbeže, z toho 138 ks 20 plemen a 19 rázů velké drůbeže, a 192 ks 15 plemen a 22 rázů malé drůbeže. Výsledky soutěží viz výše.

28. – 31. října proběhla v Hodoníně Krajská soutěžní výstava. Drůbež zde vystavovalo 102 chovatelů v 292 voliérách. Bylo uděleno 30 česných cen. Naši oblast reprezentovali tito chovatelé: Foltán Zdeněk – ZO Kuřim, Holeček Jan – ZO Moutnice, Křivánek Roman – ZO Ostopovice, Machálek Petr – ZO Ostopovice, Merta Robin MCH – ZO Moutnice, Novotný Jiří, Ing. – ZO Moutnice, Peloušek Petr – ZO Ostopovice, Škvařil Martin – ZO Říčany, Škvařil Vladimír – ZO Říčany, Valeš Rostislav – ZO Říčany. Všem těmto chovatelům patří vřelé poděkování za úspěšnou reprezentaci oblasti. Zároveň je třeba pro příště zvýšit naši účast na těchto akcích.

Důležité informace.

Komise chovatelů drůbeže připomíná všem chovatelům, že uzávěrka celoroční soutěže drůbeže je 31.1. 2011, nutno dodat i oceňovací lístky.
Aktiv odbornosti drůbeže bude 18. února 2011 v 15,30 v Brně na Plotní. Bude zde vyhodnocena celoroční soutěž jednotlivců a odborná přednáška. Všichni jste zváni.

Za OOK drůbeže Jiří Pokorný

Výsledky krajské výstavy Hodonín 29.-31.10.2010

1. Oblast Hodonín
2. Oblast Brno


ZPRÁVA OOK DRŮBEŽE

Z oblastní konference konané dne 21.3.2010

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1)Soutěž jednotlivců – celoroční

soutěžit se může v kategoriích drůbeže – hrabavá velká, malá; vodní; krůty a perličky
soutěžit se musí se 3 kusy, obojího pohlaví
každý soutěžící může soutěžit v jednom plemeni nebo barevném rázu pouze se 3 kusy
soutěžící může soutěžit s více plemeny nebo barevnými rázy
k soutěžnímu archu musí být dodány oceňovací lístky
hodnotí se 3 výstavy
přihlášky musí být odevzdány na oblastní výbor do 31.1.2011

2)Soutěž jednotlivců na Oblastní výstavě

vyhlašuje se nejlepší chovatel (a to bez přihlášení)
nejlepší kus v kategorii:
drůbež velká
drůbež malá
drůbež vodní
drůbež bojová
perličky a krůty se této soutěže nezúčastňují.
vyhodnocení se provádí dle bodování posuzovatelů

3)Soutěž organizací na Oblastní výstavě

soutěží se s 12 kusy minimálně dvou plemen, zastoupení obou pohlaví nejméně od dvou vystavovatelů
do soutěže můžou být přihlášeny všechny kategorie drůbeže: hrabavá velká, malá; vodní; krůty a perličky
za každé plemeno nad dvě základní bude přičten jeden bod
za každého vystavovatele nad dva základní bude přičten jeden bod
soupis přihlášené drůbeže musí být před začátkem posuzování odevzdán v zalepené obálce s razítkem určené osobě
Kroužky pro rok 2011 musí být objednány do 31.8.2010. Prosím o dodržení tohoto termínu.
Oblastní výstava se bude konat ve dnech 15. až 17. října v Moutnicích u fotbalového hřiště. Prosíme zájemce ochotné pomoci při přípravě této výstavy, aby se předem přihlásili u předsedy ZO Moutnice – př. Pokorného.
Letos se také uskuteční výstava mláďat drůbeže současně s výstavou mláďat králíků. Výstava se uskuteční 5. a 6.září 2010 v nedalekých Uherčicích. Bylo by vhodné a velmi výhodné pro nás všechny vystavit zde svoji drůbež a nechat si ji ohodnotit.
Další výstavy, které bychom měli podpořit, jsou výstavy: Moravy a Slezska v Přerově 26. a 27. listopadu a Krajská soutěžní výstava v listopadu v Hodoníně.

Za komisi drůbeže
Pokorný Jiří, předsed

 


Drůbeží kroužky budou od 7.dubna na odebrání na oblasti.
 
Objednávka kroužků na rok 2011 do 31.7.2010 písemně.
Cena kroužků na rok 2011 bude 5,76kč s úhradou předem doobjednávky budou o 1 kč navýšeny tedy 6,76 kč