Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

francouzky_beran [2018/12/06 08:05]
franta [1. Hmotnost]
francouzky_beran [2018/12/06 09:01] (aktuální)
franta [7. Péče a zdraví]
Řádek 241: Řádek 241:
 **Nepřípustné vady** **Nepřípustné vady**
  
-====== 7. Péče a zdraví ======+====== 7.Péče a zdraví ======
  
 K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu. K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.
  
-Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří teké znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartačovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahohaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jalkéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištení srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté respk.šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že totování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.+Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří také znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.
  
-Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakkažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.+Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.
  
 Všeobecně platí pro posuzovatele Všeobecně platí pro posuzovatele
Řádek 259: Řádek 259:
 -cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy -cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy
  
--infekční rýma nebo podezření na rýmu:neklasifikovánzvíře ihned odstarnit z výstavy+-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy
  
 -nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen -nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen
Řádek 305: Řádek 305:
 -zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“ -zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“
  
-Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků +Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků.
- +
  
 ===== Zdroj ===== ===== Zdroj =====
francouzky_beran.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 09:01 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki