Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dalmatinsky_strakac [2018/12/06 08:47]
franta [Barva krycího chlupu,stejnoměrnost,kresba]
dalmatinsky_strakac [2018/12/06 08:59] (aktuální)
franta [DSRex]
Řádek 283: Řádek 283:
  
 **Nepřípustné vady** **Nepřípustné vady**
 +
 +====== 7.Péče a zdraví ======
 +
 +K péči chovatele o zvíře patří především čistota zvířete a pak příprava na výstavu.
 +
 +Uši musejí být řádně vyčištěné,prosté ušního mazu.Do této pozice patří také znečištění spodků končetin(nášlapové plochy).Rovněž musejí být vyčištěny pohlavní koutky a vykartáčovaná srst.Drápy králíka musejí být zkráceny tak,aby nepřesahovaly srst,ale aby nedocházelo ke zranění.Drápy musejí být řádně očištěny bez jakéhokoliv nánosu trusu.Nedostatky v péči musí posuzovatel zaznamenat do pozice 7“Péče a zdraví. Tyto nedostatky mají vliv na bodové ohodnocení. Pokud je na zvířeti zřejmá celková nedostatečná péče chovatele,nebude takové zvíře posuzováno a na oceňovací lístek se napíše výrok „neklasifikován“ s poznámkou „zvíře pro výstavu zcela nepřipraveno“. Znečištění srsti králíka od moči,prachu nebo z výběhu se trestá v páté resp. šesté pozici podle bodovací stupnice daného plemene. K péči chovatele náleží i čitelné tetování.jak o tom hovoří registrační řád.V době výstavy musí být tetovaní čitelné bez stop po tetovací barvě.Pokud je tetování zcela nečitelné,zůstane králík neklasifikován s poznámkou „nečitelné tetování“ a pokud je králík jinak v pořádku,připíše se na oceňovací lístek i doložka „po opravě tetování chovu schopen“.Drobné závady v tetování,např.převrácená čísla záměna uší a pod. se zaznamenají do pozice 7“Péče a zdraví“.V případě že nelze z tetování identifikovat jedince případně jeho stáří,zvíře je neklasifikováno.Zjistí-li posuzovatel,že tetování zcela zjevně neodpovídá stáři králíka,daného jedince neklasifikuje.Každá výše uvedená odchylka od požadavků v oblasti péče,resp. v přípravě králíka na výstavu se trestá srážkou 0,5 bodu.
 +
 +Zjevné příznaky nemocí musí posuzovatel konstatovat a zaznamenat do příslušné rubriky oceňovacího lístku.Zvýšenou pozornost musí věnovat chorobám přenosným(nakažlivým) a chorobám dědičným.Přesnou diagnozu nelze však po posuzovateli požadovat, to přísluší jen veterinárnímu lékaři.
 +
 +Všeobecně platí pro posuzovatele
 +
 +-mírně slzící oko poznamenat do oceňovacího lístku a zvíře klasifikovat
 +
 +-silně slzící oko nebo oči“neklasifikován“,po event.vyléčení chovu schopen,
 +
 +-ušní svrab:“neklasifikován“ po vyléčení chovu schopen,zvíře ihned odstranit z výstavy
 +
 +-cizopasníci vnější i vnitřní “neklasifikován“ zvíře ihned odstranit z výstavy
 +
 +-infekční rýma nebo podezření na rýmu: neklasifikován zvíře ihned odstranit z výstavy
 +
 +-nadmutí:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen
 +
 +-padoucnice: „výluka“
 +
 +-poruchy neurologické(ochrnutí,třesavka apod.) „výluka“
 +
 +-rybí oko „výluka“
 +
 +-oční zákal „výluka“
 +
 +-chorobně vypouklé oko „výluka“
 +
 +-vpadlé oko: „výuka“
 +
 +-výrůstky na očích: „výluka“
 +
 +-tzv.třetí víčko:„výluka“
 +
 +-jiné deformace očí:„výluka“
 +
 +-zduřelé pohlaví(event.syfilis):„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.
 +
 +-otevřené rány všeho druhu:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.
 +
 +-deformace kostry:„výluka“
 +
 +-přerůstání zubů:„Výluka“
 +
 +-hnisavé nádory,pokud nejsou příznakem myxomatózy:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen.
 +
 +-zjevné příznaky myxomatózy:„výluka“zvíře odstranit z výstavy
 +
 +-katar horních cest dýchacích:„neklasifikován“ po event.vyléčení chovu schopen
 +
 +-otlaky,tj.menší holá místa na chodidlech hrudních a pánevních končetin,pokud nejsou otevřené:poznamenat na oceňovací lístek a zvíře klasifikovat bez nároku na udělení cen.
 +
 +-otlaky otevřené:„výluka“
 +
 +-slepota„výluka“
 +
 +-kýla:„neklasifikován“
 +
 +-zhojená poranění kdekoliv na těle(mimo pírko)která zhoršují celkový dojem zvířete„neklasifikován“
 +
 +Při všech ostatních příznacích chorob,platí výrok „neklasifikován“ s uvedením příznaků.
 +
  
  
dalmatinsky_strakac.txt · Poslední úprava: 2018/12/06 08:59 autor: franta
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki